Inspecties

Akerdome Inspecties

De divisie Inspecties van Akerdome regelt inspecties volgens de vereiste normen van de verzekeringsmaatschappij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van visuele inspecties, metingen en beproevingen.

Onze inspecteurs zijn gecertificeerd voor het keuren op basis van de volgende normen: NTA8220, NEN1010, SCOPE8, SCOPE10 en NEN-3140.

Waarvoor schakelt u Akerdome inspecties in?

 • In bedrijfstelling van een installatie
 • Inspecties volgens de normen NTA8220, NEN1010, scope8, scope10 en NEN-3140.
 • Visuele inspecties
 • Metingen
 • Beproevingen
 • Thermografische inspecties
 • Rapportage
 • Herstelverklaringen

Thermografische inspecties

Akerdome B.V. verricht thermografische inspecties. Met een thermografische camera worden de schakel- en verdeelinrichtingen gecontroleerd.

Waarom kiezen voor Akerdome Inspectie,
onze voordelen voor u op een rij:

 1. Meerdere gecertificeerde inspecteurs beschikbaar
 2. Veel ervaring, waardoor de analyse sneller plaats vindt
 3. Betrouwbaar
 4. We gebruiken geijkte meters en instrumenten, die voldoen aan de meest recente eisen.
Inspecties-Akerdome-BV

Contact met Akerdome Inspecties

Visuele inspecties, metingen en beproevingen.

NTA 8220 keuring

Inspectie van uw elektrische installatie

 • ✔ Binnen 1 werkdag contact
 • ✔ Duidelijk rapport
 • ✔ Veiligheid van uw bedrijf staat voorop

Een elektrische installatie is vaak nog de oorzaak van een brand. Periodieke controle kan dit helpen voorkomen. De NTA 8220 is een controlemethodiek speciaal voor brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gedefinieerd in deze NTA als elektrisch materieel). De NTA 8220 beschrijft hoe je het brandrisico van elektrisch materieel beoordeelt, hoe je dit rapporteert en welke minimale competenties daarbij nodig zijn.

Akerdome BV realiseert voor diverse klanten een op maat gemaakte branddetectie installatie. Van een lokale rookmelder tot een compleet automatische brand en ontruiming installatie conform de laatste normen.

NEN1010 keuring

Inspectie van uw elektrische installatie

 • ✔ Binnen 1 werkdag contact
 • ✔ Duidelijk rapport
 • ✔ Veiligheid van uw bedrijf staat voorop

In de NEN 1010 is aangegeven hoe de elektrische installaties in een gebouw in elkaar moeten zitten. De norm gaat in op het ontwerp van de elektrische installaties en de uitvoeringsdetails (beugeling, type kabels, etc.). Voor de elektrische installaties geldt dat deze regelmatig moeten worden geïnspecteerd volgens de NEN 3140. De frequentie van de inspecties is afhankelijk van meerdere factoren en verschilt per situatie. De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor de inspecties van de gebouwgebonden installaties.

SCOPE8 keuring

Inspectie van uw elektrische installatie

 • ✔ Binnen 1 werkdag contact
 • ✔ Duidelijk rapport
 • ✔ Veiligheid van uw bedrijf staat voorop

Het werken aan of met een elektrische installatie brengt risico’s met zich mee.

Een SCOPE 8 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installatie. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”.

De inspecteurs van Akerdome B.V. zijn opgeleid en gecertificeerd om uw installatie te beoordelen op het veilig gebruik en het voorkomen van letsel bij gebruikers.

SCOPE10 keuring

Inspectie van uw elektrische installatie

 • ✔ Binnen 1 werkdag contact
 • ✔ Duidelijk rapport
 • ✔ Veiligheid van uw bedrijf staat voorop

Een SCIOS SCOPE 10-inspectie is vereist bij een verzekering van een gebouw, inventaris, voorraden en bedrijfsschade voor een totaal verzekerd bedrag van meer dan € 500.000,-.

Tijdens de inspectie controleert de Akerdome-inspecteur of uw elektrische installatie veilig is. Met een elektrische installatie bedoelen we alle elektrische onderdelen die bij het gebouw horen. Van de groepenkast en de wand­contactdozen tot en met de daarop aangesloten apparaten, dus ook de aangesloten machines.

PV inspectie

Inspectie van uw PV installatie/zonnepanelen

 • ✔ Binnen 1 werkdag contact
 • ✔ Duidelijk rapport
 • ✔ Veiligheid van uw bedrijf staat voorop

Een PV installatie, of te wel zonnepanelen, moet bij oplevering gecontroleerd en doorgemeten worden volgens de NTA 8013, NTA 8011, NPR 5310, NEN 1010 en de NEN-EN-IEC 62446. Om aanspraak te kunnen maken op volledige fabrieksgarantie dient een PV installatie te zijn geïnstalleerd, aangesloten en geïnspecteerd volgens de voorschriften van de fabrikant;

Diverse verzekeraars eisen dat een PV installatie uiterlijk zes maanden na montage is geïnspecteerd en dat deze voldoet aan de NEN 1010 èn aanvullende normen en voorschriften.

Tijdens een PV inspectie worden de panelen, de omvormers, de bekabeling en de montageframes beoordeeld volgens de daarvoor van toepassing zijnde normen en de voorschriften van de fabrikant. Deze beoordeling bevat kort samengevat de volgende onderdelen:

 • Het beoordelen of alle onderdelen van installatie op een correcte wijze zijn toegepast en bijdrage aan het veilig functioneren van de installatie;
 • Het beoordelen van aardingen en potentiaal vereffening;
 • Metingen om vast te stellen of aardingen functioneel zijn en de juiste bescherming bieden;
 • Metingen van isolatieweerstanden om vast te stellen of bekabeling, bedrading en componenten voldoende bescherming bieden tegen aanraking en of kortsluiting;
 • Metingen van de leiding-impedantie om vast te stellen of bekabeling, bedrading of andere transportsystemen ten alle tijde voldoende transportcapaciteit hebben;
 • Het Beoordelen van de technische documentatie, Kabelberekeningen, tekeningen en groepenverklaringen;
 • De beproeving van hoofdschakelaars, aardlekbeveiligingen en overige veiligheidscomponenten.

NEN-3140 keuring

Inspectie van uw elektrische installatie

 • ✔ Binnen 1 werkdag contact
 • ✔ Duidelijk rapport
 • ✔ Veiligheid van uw bedrijf staat voorop

Overheid en verzekeraars stellen eisen aan een veilige uitvoer van werkzaamheden, en toezicht op de veiligheid van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Elke organisatie waar mensen werken heeft hiermee mee te maken. 

De NEN 3140 is een methodiek om aan deze eisen een praktische invulling te geven. Dit helpt om incidenten (brand, letselongevallen, uitval van productie etc.) te voorkomen. Mocht er toch een incident plaatsvinden helpt een goed opgezet werkproces om aan te tonen dat alle redelijk te nemen maatregelen zijn genomen.

De NEN 3140 is onder te verdelen in drie thema’s:

 • Instructie & aanwijzingen – het uitvoeren van werkzaamheden door door opgeleide en bevoegde personen.
 • Inspectie & toezicht – inspecties van installaties, machines en arbeidsmiddelen.
 • Beleid & procedures – beleid van de bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Wij staan voor u klaar!
Neemt u contact op met Suzanne via inspecties@akerdome.com of telefonisch via 0172-748010

Impressies van Akerdome Inspecties

2024 Akerdome BV   |   disclaimer   |   algemene voorwaarden   |   webdesign